Kodeks dobre poljoprivredne prakse

 

 

 

Tenderi


28. mart 2023.

Naslov: Nadogradnja Registra poljoprivrednih gazdinstava i razvoj i integracija poljoprivrednih registara

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 28. mart 2023.

Krajnji rok: 26. maj 2023.

Stanje: otvoreno


2. mart 2023.

Naslov: Poziv za štampanje promotivnog materijala za drugi poziv za podršku grantovima u ribarstvu

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 2. mart 2023.

Krajnji rok: 17. mart 2023. (produženo)

Stanje: otvoreno


22. februar 2023.

Naslov: Oglas za tehničku kontrolu – reviziju glavnog projekta za Regionalnu kancelariju Direktorata za plaćanja u Beranama

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 22. februar 2023.

Krajnji rok: 8. mart 2023.

Stanje: otvoreno


21. februar 2023.

Naslov: Oglas za projektovanje i nadzor za izgradnju Regionalne kancelarije Direktorata za plaćanja u Pljevljima

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 21. februar 2023.

Krajnji rok: 7. mart 2023.

Stanje: otvoreno


17. februar 2023.

Naslov: Ponovljeni oglas za nabavku elektronske vage sa automatskim ledom i sistemom izvještavanja za ribarstvo

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 17. februar 2023.

Krajnji rok: 31. mart 2023.

Stanje: otvoreno

9. decembar 2022.

Naslov: Nabavka elektronske vage za mjerenje za ribarstvo

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 9. decembar 2022.

Krajnji rok: 2. februar 2023.

Stanje: ponovljen oglas


2. decembar 2022.

Naslov: Oglas za studiju tržišta za ribarstvo

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 2. decembar 2022.

Krajnji rok: 11. januar 2023.

Stanje: Mirta Novak (Hrvatska)

Obavještenje o dodjeli ugovora


21. novembar 2022.

Naslov: Oglas za nabavku zamjenske ICT opreme

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 21. novembar 2022.

Krajnji rok: 11. januar 2023.

Stanje:  Konzorcijum “DIGIT MONTENEGRO” d.o.o. & NISS d.o.o. (Crna Gora)

Obavještenje o dodjeli ugovora


5. maj 2022.

Naslov: Razvoj softvera za harmonizovane EU registre

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 5. maj 2022.

Krajnji rok: 20. jun 2022.

Stanje: otkazano


13. april 2022. (ponovljen 9. juna 2022.)

Naslov: Ponovljeni oglas za tehničku kontrolu (reviziju) glavnog projekta nove Fitosanitarne laboratorije na Biotehničkom fakultetu

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 13. april 2022.

Krajnji rok: 17. jun 2022.

Stanje:  Institut za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu (Crna Gora)
Obavještenje o dodjeli ugovora

 


24. mart 2022.

Naslov: Strategija ribarstva sa akcionim planom 2023-2028

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 24. mart 2022.

Krajnji rok: 7. april 2022.

Ugovoreno: Gianluigi Negroni (Italija)

Obavještenje o dodjeli ugovora


8. februar 2022.

Naslov: Studija tržišne politike za proizvode ribarstva i akvakulture

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 8. februar 2022.

Krajnji rok: 22. februar 2022.

Stanje: otvoreno


21. decembar 2021. ažurirano 12. januar 2022.

Naslov: Oglas za projektovanje i nadzor radova – regionalna kancelarija Berane

Link za preuzimanje dokumenta

Link: Produženje roka za prijavu

Objavljen: 21. decembar 2021.

Krajnji rok: 12. januar 2022. -  produženo do 26. Januara 2022.

Ugovoreno: Konzorcijum “NIK COM-ARHITEKTONIKA” (Crna Gora)

Obavještenje o dodjeli ugovora


26. novembar 2021.

Naslov: Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnih područja 2022-2028

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 26. novembar 2021.

Krajnji rok: 10. decembar 2021.

Ugovoreno: Aleš Krisper (Slovenija)

Obavještenje o dodjeli ugovora


24. jun 2021.

Naslov: Strategija razvoja šumarstva 2022 - 2027

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 24. jun 2021.

Krajnji rok: 29. jul 2021.

Stanje: Otkazano


31. mart 2021.

Naslov: Oglas za angažman uvjeravanja u pogledu računovodstvenih politika za Direktorat za plac´anja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Link za preuzimanje dokumenta 1

Link za preuzimanje dokumenta 2

Objavljen: 31. mart 2021.

Krajnji rok: 14. april 2021.

Ugovoreno: HLB Mont Audit d.o.o., Podgorica

Obavještenje o dodjeli ugovora

30. mart 2021.

Naslov: Nabavka opreme za terensku kontrolu

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 30. mart 2021.

Krajnji rok: 21. april 2021.

Ugovoreno: Vekom Mont d.o.o. - Lot1 /Saga CG d.o.o. - Lot2 (Crna Gora)

Obavještenje o dodjeli ugovora:

Lot 1

Lot 2


30. mart 2021.

Naslov: Nabavka radne odjeće za terensku kontrolu

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 30. mart 2021.

Krajnji rok: 21. april 2021.

Ugovoreno: Vatrooprema d.o.o, Podgorica

Obavještenje o dodjeli ugovora


30. mart 2021.

Naslov: Nabavka zaštitne opreme vezano za COVID 19

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 30. mart 2021.

Krajnji rok: 21. april 2021.

Ugovoreno: Galenika Magmasil d.o.o (Srbija)

Obavještenje o dodjeli ugovora5. mart 2021.

Naslov: Nabavka promotivnog materijala za podršku grantovima za ribarstvo

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 5. mart 2021.

Krajnji rok: 12. mart 2021.

Ugovoreno: IVPE doo (Cetinje, Crna Gora)

Obavještenje o dodjeli ugovora

12. februar 2021.

Naslov: Oglas za ex-ante evaluaciju IPARD III i evaluaciju IPARD II programa

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 12. februar 2021.

Krajnji rok: 26. februar 2021.

Ugovoreno: Ecorys Hrvatska d.o.o (Hrvatska)

Obavještenje o dodjeli ugovora


26. januar 2021.

Naslov: Oglas za angažman uvjeravanja (eksterna revizija IT) za Direktorat za plaćanja, MPŠV

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 26. januar 2021.

Krajnji rok: 9. februar 2021.

Ugovoreno: Ernst & Young d.o.o. (Srbija)

Obavještenje o dodjeli ugovora18. januar 2021.

Naslov: Oglas za procjenu registara u okviru MPŠV i njihova harmonizacija

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 18. januar 2021.

Krajnji rok: 17. februar 2021.

Ugovoreno: Aleš Krisper (Slovenija)

Obavještenje o dodjeli ugovora

12. januar 2021.

Naslov: Poziv za dostavljanje ponuda za procjenu uvođenja livada i pašnjaka u okviru SIZEP-a i odabir agro-ekoloških mjera

Link za preuzimanje dokumenta

Objašnjenje

Objavljen: 12. januar 2021.

Krajnji rok: 5. februar 2021.

Ugovoreno: Konzorcijum Agriconsulting Europe S.A. i Perun Technologies DOEEL (Belgija/Sjeverna Makedonija)

Obavještenje o dodjeli ugovora


3. decembar 2020.

Naslov: Poziv za dostavljanje ponuda za uređivanje IPARD priručnika

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 3. decembar 2020.

Krajnji rok: 17. decembar 2020.

Stanje: Otkazano


27. novembar 2020.

Naslov: Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku opreme za Biotehnički fakultet, Univerzitet Crna Gora

Link za preuzimanje dokumenta

Amandman 1

Objavljen: 27. novembar 2020.

Krajnji rok: 11. decembar 2020.

Ugovoreno: Agroauto d.o.o. (lot 1 i 2), Podgorica / Enovitis d.o.o. (lot 3 i 4), Podgorica   

Obavještenje o dodjeli ugovora


11. novembar 2020.

Naslov: Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku kancelarijske opreme za Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 11. novembar 2020.

Krajnji rok: 25. novembar 2020.

Ugovoreno: Striver d.o.o., Podgorica

Obavještenje o dodjeli ugovora


11. novembar 2020.

Naslov: Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku ICT opreme za Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Link za preuzimanje dokumenata

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 11. novembar 2020.

Krajnji rok: 25. novembar 2020.

Ugovoreno: Kastex d.o.o., Podgorica  

Obavještenje o dodjeli ugovora


1. oktobar 2020.

Naslov: Oglas za izgradnju pontona za vez novog inspekcijskog plovila u okviru Instituta za biologiju mora

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 1. oktobar 2020.

Krajnji rok: 21. oktobar 2020.

Ugovoreno: Omorika Montenegro, doo (Herceg Novi, Crna Gora)

Obavještenje o dodjeli ugovora


4. avgust 2020.

Naslov: Oglas za studiju Kuće voća

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 4. avgust 2020.

Krajnji rok: 8. septembar 2020.

Ugovoreno: Konzorcijum Notitia d.o.o. i Adriatic Bridge Partners d.o.o., Zagreb (Hrvatska)

Obavještenje o dodjeli ugovora


31. jul 2020.

Naslov: Oglas za tehničku kontrolu geoloških istraživanja - Rt Đeran, Ulcinj

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 31. jul 2020.

Krajnji rok: 8. septembar 2020.

Ugovoreno: Ground Engineering, doo (Nikšić, Crna Gora)

Obavještenje o dodjeli ugovora


29. maj 2020.

Naslov: Oglas za atlas medonosnog bilja

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 29. maj 2020.

Krajnji rok: 22. jun 2020.

Ugovoreno: Konzorcijum Univerzitet Beograd, Fakultet za šumarstvo; Univerzitet Novi Sad, Prirodno-matematički fakultet; Mapsoft d.o.o. Beograd; Project Advisory Group d.o.o. Podgorica

Obavještenje o dodjeli ugovora


20. maj 2020.

Naslov: Oglas za sektorske studije za Strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 20. maj 2020.

Krajnji rok: 22. jun 2020.

Ugovoreno: SEEDEV, doo (Srbija)

Obavještenje o dodjeli ugovora


06. maj 2020.

Naslov: Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku radne odjeće

Link za preuzimanje dokumenata

Objavljen: 06. maj 2020.

Krajnji rok: 18. maj 2020.

Ugovoreno: BT COMPANY doo, Podgorica

Obavještenje o dodjeli ugovora


04. maj 2020.

Naslov: Poziv za dostavljanje ponuda za štampanje promotivnog materijala i kliritnih tabli

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 04. maj 2020.

Krajnji rok: 11. maj 2020.

Ugovoreno: LUX PRINT doo, Podgorica

Obavještenje o dodjeli ugovora


14. april 2020.

Naslov: Oglas za veterinarski informacioni sistem

Link za preuzimanje:

Dokument 1

Dokument 2

Objavljen: 14. april 2020.

Krajnji rok: 16. jun 2020.

Ugovoreno: konzorcijum: Opera s.r.l. i Icentic soft d.o.o.

Obavještenje o dodjeli ugovora


26. mart 2020.

Naslov: Oglas za istrazivanje trzista

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 26. mart 2020.

Krajnji rok: 09. april 2020.

Ugovoreno: Konzorcijum Notitia d.o.o. i Adriatic Bridge Partners d.o.o.

(Hrvatska)

Obavještenje o dodjeli ugovora


20. mart 2020.

Naslov: Oglas za saradnika u ribarstvu

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 20. mart 2020.

Krajnji rok: 03. april 2020.

Ugovoreno: g-đa Nađa Vušurović, Podgorica

Obavještenje o dodjeli ugovora


24. februar 2020.

Naslov: Oglas za konsultanta za definisanje pravne pozicije Direktorata za plaćanje

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 24. februar 2020.

Krajnji rok: 09. mart 2020.

Ugovoreno: g-din Jožko Fornazarič (Slovenija)

Obavještenje o dodjeli ugovora


20. decembar 2019.

Naslov: Oglas za poziciju menadžera MIDAS 2 projekta

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 20. decembar 2019.

Krajnji rok: 13. januar 2020.

Ugovoreno: g-đa Gorica Radulović, Podgorica

Obavještenje o dodjeli ugovora


19. novembar 2019.

Naslov: Oglas za izradu biznis plana, saradnju i akreditaciju fitosanitarne laboratorije

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 19. novembar 2019.

Krajnji rok: 03. decembar 2019.

Ugovoreno: EURECNA SpA (Italija)

Obavještenje o dodjeli ugovora


21. oktobar 2019. 

Naslov: Poziv za dostavljanje ponuda za štampanje priručnika

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 21. oktobar 2019. 

Krajnji rok: 28. oktobar 2019. 

Ugovoreno: LUX PRINT doo, Podgorica

Obavještenje o dodjeli ugovora


15. oktobar 2019.

Naslov: Lokalni specijalista za pitanja iz oblasti građevinarstva za IPARD aplikacije (Procjena troškova građevinskih radova i materijala) (part-time)

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 15. oktobar 2019.

Krajnji rok: 29. oktobar 2019.

Ugovoreno: g-din Goran Mrkela, Podgorica

Obavještenje o dodjeli ugovora


15. oktobar 2019.

Naslov: Lokalni specijalista za evaluaciju opravdanosti troškova za IPARD aplikacije (Procjena troškova poljoprivredne mehanizacije i opreme za sektor
mljekarstva) (part-time)

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 15. oktobar 2019.

Krajnji rok: 29. oktobar 2019.

Ugovoreno: g-đa Dušica Radonjić, Podgorica

Obavještenje o dodjeli ugovora


14. oktobar 2019.

Naslov: Oglas za razvoj biznis plana za uspostavljanje održivog sistema upravljanja nus-proizvodima životinjskog porijekla (ABP)

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 14. oktobar 2019.

Krajnji rok: 11. novembar 2019.

Ugovoreno: OPERA SRL (Italija)

Obavještenje o dodjeli ugovora


19. avgust 2019.

Naslov: Oglas za eksperta za razvoj plana oporavka u slučaju nepogoda (Disaster Recovery Plan) i nastavka poslovanja za Direktorat za plac´anja (IPARD Agencija)

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 19. avgust 2019.

Krajnji rok: 04. septembar 2019.

Ugovoreno: g-din Boštjan Ključevšek (Slovenija).

Obavještenje o dodjeli ugovora


19. avgust 2019.

Naslov: Oglas za eksperta za tehničku podršku veterinarskom informacionom sistemu i dalja podrška identifikaciji i registraciji životinja

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 19. avgust 2019.

Krajnji rok: 04. septembar 2019.

Stanje: otvoreno


23. jul 2019. 

Naslov: Nabavka namještaja za Kuću poljoprivrede u Bijelom Polju 

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 23. jul 2019.

Krajnji rok: 02. septembar 2019.

Ugovoreno: DR TRADE doo, Podgorica

Obavještenje o dodjeli ugovora


11. jul 2019.

Naslov: Oglas za konsultantsku kuc´u za pripremu procjene uticaja na životnu sredinu (ESIA) za novu ribarsku luku na Velikoj plaži (Ulcinj)

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 11. jul 2019.

Krajnji rok: 26. jul 2019.

Ugovoreno: Konzorcijum ROGAN ASSOCIATES S.A. / PASECO S.P LTD (Grčka)

Obavještenje o dodjeli ugovora


08. jul 2019.

Naslov: Oglas za eksperta za Monteorganiku

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 08. jul 2019.

Krajnji rok: 23. jul 2019.

Ugovoreno: BUREAU VERITAS CROATIA doo (Hrvatska)

Obavještenje o dodjeli ugovora


03. jul 2019.

Naslov: Nabavka kancelarijskog namještaja za Tehnopolis

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 03. jul 2019.

Krajnji rok: 17. jul 2019.

Ugovoreno: WAS-DESIGN doo, Podgorica

Obavještenje o dodjeli ugovora


25. jun 2019. 

Naslov: Nabavka kancelarijske IT opreme za Kuću poljoprivrede u Bijelom Polju

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 25. jun 2019.

Krajnji rok: 12. jul 2019.

Ugovoreno: G TECH doo, Podgorica


25. jun 2019. 

Naslov: Oglas za specijalistu za ribarstvo MIDAS 2 projekat

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 25. jun 2019.

Krajnji rok: 03. septembar 2019.

Stanje: otvoreno


30. april 2019. 

Naslov: Nabavka ICT opreme za Kuću poljoprivrede na Sjeveru

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 30. april 2019.

Krajnji rok: 04. jun 2019.

Ugovoreno: DIGIT MONTENEGRO doo, Podgorica

Obavještenje o dodjeli ugovora


25. april 2019. 

Naslov: Oglas za nabavku opreme za akvarijum u okviru Instituta za biologiju mora

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 25. april 2019.

Krajnji rok: 14. jun 2019.

Ugovoreno: PANAQUE – SRL (Italija)

Obavještenje o dodjeli ugovora


25. april 2019. 

Naslov: Oglas za nabavku vozila za savjetodavne sluzbe

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 25. april 2019.

Krajnji rok: 13. jun 2019.

Ugovoreno: ALLIANCE doo, Podgorica

10. april 2019.

Naslov: Oglas za nabavku plovila

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 10. april 2019.

Krajnji rok: 30. maj 2019.

Ugovoreno: BRODOGRADNJA PIČULJAN doo (Hrvatska)

Obavještenje o dodjeli ugovora


25. mart 2019.

Naslov: Radovi na kući poljoprivrede u Bijelom Polju

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 25. mart 2019.

Krajnji rok: 09. maj 2019.

Ugovoreno: ROAMING MONTENEGRO doo, Nikšić

18. mart 2019.

Naslov: Nabavka aluminijumskih plovila, prikolica, motora i solarnog napajanja

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 
18. mart 2019.

Krajnji rok: 
08. april 2019.

Ugovoreno
: OPREMA doo, Podgorica


14. mart, 2019.

Naslov: Nabavka lab opreme za Tehnopolis

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen:
14. mart 2019.

Krajnji rok:
03. april 2019.

Ugovoreno
: DONAU LAB doo (Lot1)/ BIOMEDICA MP doo (Lot2), Srbija

Obavještenje o dodjeli ugovora Lot 1

Obavještenje o dodjeli ugovora Lot 2


07. mart, 2019.

Naslov: Nabavku kancelarijskog materijala za potrebe Savjetodavnih sluzbi Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja 

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen:
07. mart 2019.

Krajnji rok:
14. mart 2019.

Ugovoreno: 
KASTEX doo, Podgorica


15. februar 2019. 

Naslov: Ponuda za stampanje materijala mjere direktne podrške MIDAS 2

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 15. februar 2019. 

Krajnji rok: 22. februar 2019. 

Ugovoreno: PRO FILE doo, Podgorica

09. februar 2019. 

Naslov: Arhitektonska kompanija za pripremu glavnog projekta i vršenje poslova nadzora na građevinskim radovima na novoj Fitosanitarnoj laboratoriji  
Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 09. februar 2019. 

Krajnji rok: 25. februar 2019. 

Ugovoreno: ING-INVEST doo, Danilovgrad


08. februar 2019.

Naslov: Nabavka ICT opreme za Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 08. februar 2019. 

Krajnji rok: 22. februar 2019. 

Ugovoreno: G TECH doo, Podgorica


18. januar 2019.

Naslov: Nabavka dvogleda i GPS uređaja za Upravu za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Agenciju za plaćanje

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 18. januar 2019. 

Krajnji rok: 01. februar 2019. 

Ugovoreno: G TECH doo, Podgorica (Lot1) / UNA doo, Podgorica (Lot2)


12. decembar 2018.

Naslov: Izrada elektronskog sistema za upravljanje dokumentima

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 12. decembar 2018. 

Krajnji rok: 23. januar 2019. 

Ugovoreno: Konzorcijum “B-ONE doo/E-SMART SYSTEMS doo/SMART TECH doo”, Podgorica


05. decembar 2018.

Naslov: Nabavka opreme / radne odjeće za kontrolu na terenu za Savjetodavne službe i za Agenciju za plaćanje

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 05. decembar 2018. 

Krajnji rok: 18. decembar 2018. 

Ugovoreno: BALCAN TACTICAL COMPANY doo, Podgorica


05. decembar 2018.

Naslov: Nabavka 4 x 4 pick up vozila za Direktorat za plaćanje

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 05. decembar 2018. 

Krajnji rok: 16. januar 2019. 

Ugovoreno: OSMANAGIC CO doo, Podgorica


16. novembar 2018.  

Naslov:    Šoping / Nabavka opreme za uzorkovanje i hlađenje uzoraka sirovog mlijeka

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 16 novembar 2018. 

Krajnji rok: 30. novembar 2018. 

Ugovoreno: Danlab doo, Podgorica


08. novembar, 2018. 

Naslov: Konsultant za finalnu evaluaciju MIDAS projekta

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 08. novembar 2018. 

Krajnji rok: 22. novembar 2018. 

Ugovoreno: g-đa Ana Efremova (Makedonija)


05. novembar, 2018. 

Naslov: Priprema biznis plana, modela saradnje i akreditacija za fitosanitarnu laboratoriju

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 05. novembar 2018. 

Krajnji rok: 30. novembar 2018. 

Stanje: otvoreno


01. novembar, 2018. 

Naslov: Konsultanska kompanija za izradu glavnog projekta i vršenje nadzora za poslove adaptacije / opremanja Regionalne kancelarije Agencije za plaćanje u Bijelom Polju 

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 01. novembar 2018. 

Krajnji rok: 15. novembar 2018. 

Ugovoreno: NIK COM doo, Podgorica


30. oktobar, 2018. 

Naslov: Tehnička pomoć za izradu priručnika za higijenske zahtjeve za objekte i prostorije za proizvodnju na porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima za ljudsku upotrebu / konzumaciju

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 30. oktobar 2018. 

Krajnji rok: 13. novembar 2018. 

Ugovoreno: g-đa Sanja Čelebićanin (Srbija)


18. oktobar, 2018. 

Naslov: Nabavka opreme za Kontrolu na terenu - Direktorat za plaćanja

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 18. oktobar 2018. 

Krajnji rok: 29. oktobar 2018. 

Ugovoreno: BALCAN TACTICAL COMPANY doo, Podgorica


16. oktobar, 2018. 

Naslov: Nabavka opreme za inspekciju - UBHVF

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 16. oktobar 2018. 

Krajnji rok: 27. novembar 2018. 

Ugovoreno: SUPERLAB doo (Srbija)


08. oktobar 2018.

Naslov: Nabavka laboratorijske opreme za med i vino za MPRR

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 08. oktobar 2018. 

Krajnji rok: 23. novembar 2018. 

Ugovoreno: LABENA doo (Srbija)


28. septembar 2018.  

Naslov: Nabavka opreme za ribarsku inspekciju

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 28. septembar 2018. 

Krajnji rok: 09. novembar 2018. 

Ugovoreno: REGIUS doo, Podgorica


10. septembar, 2018. 

Naslov: Nabavka modula za identifikaciju i registraciju pasa u Crnoj Gori

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 10. septembar 2018. 

Krajnji rok: 28. septembar 2018. 

Ugovoreno: Konzorcijum “EU Consultancy-Visaris”, Srbija - Beograd


6. avgust 2018. 

Naslov: Nabavka IT opreme za Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Savjetodavne službe, Upravu za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Monteorganiku 

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 06 avgust, 2018. 

Krajnji rok: 14. septembar 2018. 

Ugovoreno: Digit doo, Podgorica (lot 1 i 2) / G-TECH doo, Podgorica (lot 3)


01 avgust, 2018. 

Naslov: Nabavka kancelarijskog namještaja / stolica za Savjetodavnu službu

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 01. avgust 2018. 

Krajnji rok: 13. septembar 2018. 

Ugovoreno: DR-TRADE doo, Podgorica


1. avgust 2018. 

Naslov: Nabavka opreme za preradu i pakovanje meda   

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 1. avgust 2018. 

Krajnji rok: 12. septembar 2018. 

Ugovoreno: Agrotec SPA, (Italija)


31. jul 2018. 

Naslov: Nabavka vozila za Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja 

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 31. jul, 2018. 

Krajnji rok: 06. septembar 2018. 

Ugovoreno: Osmanagić CO doo, Podgorica


31. jul 2018.  

Naslov:    Nabavka / izrada softverskog rješenja / solucije za registraciju certifikata u organskoj poljoprivredi 

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 31 jul, 2018. 

Krajnji rok: 14. septembar 2018. 

Ugovoreno: Čikom doo, Podgorica


30. jul 2018. 

Naslov: Razvoj studije za proizvodne i marketinške strukture u sektoru pčelarstva što je neophodna baza za razvoj Nacionalnog pčelarskog programa   

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 30. jul 2018. 

Krajnji rok: 03. septembar 2018. 

Ugovoreno: Konzorcijum RAD/In Hort /HumanGraph (Poljska)


26. jun 2018.

Naslov: Oglas za eksperta za tehničku podršku za pripremu i uspostavljanje pravila i procedura i radnog procesa za implementaciju i upravljanje u okviru sistema za identifikaciju i registraciju životinja

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 26. jun 2018.

Krajnji rok: 27. jul 2018.

Ugovoreno: g.din Budimir Plavšić (Srbija)

Obavještenje o dodjeli ugovora


13. jun 2018.

Naslov: Internacionalni ekspert za ažuriranje sistema IPARD agencije za akreditaciju mjera M7 i M9

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 13. jun 2018.

Krajnji rok: 27. jun 2018.

Ugovoreno: g-din Zdravko Tušek (Hrvatska)


10. maj 2018.

Naslov: Sistem za upravljanje zahtjevima za podršku sa geoprostornom aplikacijom za podrsku

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 10. maj 2018.

Krajnji rok: 21. jun 2018.

Ugovoreno: Sinergise doo (Slovenija) 


10. maj 2018.

Naslov: Internacionalni ekspert za pripremu tehničke specifikacije za Dokument menadžment sistem, Finansijsko računovodstvo i Sistem za izvještavanje

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 10. maj 2018.

Krajnji rok: 24. maj 2018.

Ugovoreno: Mr. Marcel Meijer (Holandija)


04. maj 2018.

Naslov: Internacionalni ekspert za Direktorat za ruralni razvoj za pripremu Akreditacionog paketa za mjeru Diverzifikacija na farmama i razvoj biznisa i mjeru Tehničke podrške, u skladu sa Programom za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja u Crnoj Gori pod IPARD II 2014 - 2020  

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 04. maj 2018.

Krajnji rok: 18. maj 2018.

Ugovoreno: g.din Marin Kukoc (Hrvatska) 


20. februar 2018. 

Naslov: Lokalni expert za evaluaciju opravdanosti troškova za IPARD aplikacije (procjena troškova za opremu za prerađivačku industriju)

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 20. februar 2018. 

Krajnji rok: 06. mart 2018. 

Ugovoreno: g-đa Jelena Đaković


20. februar 2018. 

Naslov: Lokalni expert za evaluaciju opravdanosti troškova za IPARD aplikacije (procjena troškova za poljoprivrednu mehanizaciju i opremu)

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 20. februar 2018. 

Krajnji rok: 20. mart 2018. 

Ugovoreno: g-din Aleksandar Bigović


03. februar 2018.

Naslov: Konsultanski angažman za Socio-ekonomsko istraživanje za IPARD like projekat

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 03. februar 2018.

Krajnji rok: 19. februar 2018.

Ugovoreno: JV CEED Consulting and InTER 


30. januar 2018.

Naslov: Konsultantski angažman za izradu dokumenta - Reforma sektora šumarstva u Crnoj Gori “Definisanje novog koncepta upravljanja šumama zajedno sa osnivanjem javne kompanije za upravljanje šumama”

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 30. januar 2018.

Krajnji rok: 13. februar 2018.

Ugovoreno: “GISS” D.O.O. (Slovenija)


19. decembar 2017. 

Naslov: Nabavka vozila za Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 19. decembra 2017

Krajnji rok: 30. januara 2018, 

Ugovoreno: “OSMANAGIĆ CO” D.O.O., Podgorica


05. Decembar 2017. 

Naslov: Digitalizacija za inicijalni LPIS sloj bazirana na novim digitalnim ortofoto mapama

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 05. decembar 2017

Krajnji rok: 16. januar 2018, 

Ugovoreno: CleverMaps a.s. (Češka republika)


21. septembar 2017. 

Naslov: Poziv za dostavljanje ponuda za stampanje promotivnog materijala za IPARD like 2.3 poziv za grantove 

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 21. septembar 2017

Krajnji rok: 28. septembar 2017, 

Ugovoreno: Pro file doo 


06. jun 2017. 

Naslov: Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku kancelarijskog namjestaja za Jedinicu za tehnicku podrsku

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 06. jun 2017

Krajnji rok: 13. jun 2017, 

Ugovoreno: DR TRADE d.o.o., Podgorica


17. mart 2017.

Naslov: Expert za pripremu Predpristupnog Operativnog programskog dokumenta za jačanje kapaciteta Sektora ribarstva u Crnoj Gori zarad implementacije Zajedničke ribarske politike EU

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 17. mart 2017

Krajnji rok: 31. mart 2017, 

Ugovoreno: g.dja Mirta Novak (Hrvatska)


11. mart 2017

Naslov: Oglas za nabavku IT opreme za veterinarsku bazu podataka

link za dokument

Objavljen: 11. mart 2017

Krajnji rok: 24. april 2017

Ugovoreno:  DIGIT d.o.o., Podgorica

22. februar 2017.

Naslov: Inženjer specijalista za razvoj i administraciju softvera 

link za dokument

Objavljen: 22. februar 2017.

Krajnji rok: 08. mart 2017.

Ugovoreno: g.din Pavić Vlahović (Crna Gora)

15. februar 2017

Naslov: Konsultantska kompanija za pripremu zakonskih i strateških dokumenata za upravljanjem poljoprivrednim zemljištem u Crnoj Gori

link za dokument

Objavljen: 15 februar 2017

Krajnji rok: 10. mart 2017

Ugovoreno: Joint Venture Geodetski zavod Celje d.o.o. and Biotehniška fakultet, Univerza v Ljubljani (Slovenija)


10. februar 2017.

Naslov: Individualni konsultant za pripremu predloga za reformu postojeceg koncepta gazdovanja sumama u Crnoj Gori

link za dokument

Objavljen: 10. februar 2017.

Krajnji rok: 24. februar 2017.

Ugovoreno: g.din Franc Ferlin (Slovenija)


10. februar 2017.

Naslov: Medjunarodni expert za pripremu Strateskih i reformskih mogucnosti, predlog akta unutrasnje sistematizacije i akcioni plan za moguca dugorocna i odrziva rjesenja za Savjetodavne sluzbe za poljoprivredu u Crnoj Gori, i sve u skladu sa EU poljoprivrednom agendom Crne Gore

link za dokument

Objavljen: 10. februar 2017.

Krajnji rok: 03. mart 2017.

Ugovoreno: g.din Hrvoje Horvat (Hrvatska)


07. februar 2017.

Naslov: Ažuriranje sistema za Identifikaciju i registraciju životinja

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 07. februara 2017.

Krajnji rok: 21. mart 2017, u 13.00h

Ugovoreno: EFOS d.o.o., (Slovenija)


23. decembar 2016

Naslov: Poziv za dostavljanje ponude za štampanje promotivnog materijala za Ipard like 2.2 poziv za grantove

Link za word dokument.

Objavljen: 23. decembar 2016.

Krajnji rok: 10. januar 2017.

Ugovoreno: Pro file doo Podgorica


17. novembar 2016.

Naslov: Poziv za dostavljanje ponude za štampanje promotivnog materijala za Ipard like 1.2 poziv za grantove

Word document.

Objavljen: 17. novembar 2016.

Krajnji rok: 24. novembar 2016.

Ugovoreno: Pro file doo Podgorica


16. septembar 2016.

Naslov: Oglas za internacionalnog konsultanta za pripremu agroekoloških mjera u skladu sa EU IACS zahtjevima

Word document.

Objavljen: 16. septembar 2016.

Krajnji rok: 30. septembar 2016.

Ugovoreno: g.din Pavel Trojaček (Češka republika)


16. septembar 2016.

Naslov: Oglas za internacionalnog konsultanta za upravljanje finansijama i računovodstvom 

Word document.

Objavljen: 16. septembar 2016.

Krajnji rok: 30. septembar 2016.

Ugovoreno: g.dja Mateja Nemanič Markus (Slovenija)


15. septembar 2016. 

Naslov: Poziv za dostavljanje ponude za nabavku IT opreme za MPRR (Savjetodavne službe, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Direktorat za plaćanje)

Word document. 

Objavljen: 15. septembar 2016.

Krajnji rok: 22. septembar 2016.

Ugovoreno: Najtel doo, Podgorica


20. jul 2016.

Naslov: Poziv za dostavljanje ponuda za za stampanje materijala za vidljivost grantova dobijenih kroz IPARD like I

Word dokument.

Objavljen: 20. jul 2016.

Krajnji rok: 27. jul 2016.

Ugovoreno: Pro file doo


7. jul 2016.

Naslov: Poziv za dostavljanje ponuda za Studiju područja sa prirodnim ograničenjima

Word dokument.

Objavljen: 7. jul 2016.

Krajnji rok: 21. jul 2016.

Ugovoreno: IOKON doo, Hrvatska


19. maj 2016.

Naslov: Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku skenera i mrežnih štampača za Agenciju za plaćanje

Word dokument.

Objavljen: 19. maj 2016.

Krajnji rok: 2. jun 2016.

Ugovoreno: “NAJTEL” D.O.O. (Crna Gora)


6. april 2016.

Naslov: Poziv za dostavljanje ponude za nabavku IT opreme za Agenciju za plaćanje

Word document.

Objavljen: 6. april 2016.

Krajnji rok: 20. april 2016.

Ugovoreno: “PRIME” D.O.O (Crna Gora)


1. april 2016. 

Naslov: Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku radnih uniformi za Agenciju za plaćanje(kontrola na terenu)

Word dokument.

Objavljen: 1. april 2016.

Krajnji rok: 15. april 2016.

Ugovoreno: “OKOV” D.O.O. (Crna Gora)


4. mart 2016.

Naslov: Oglas za nabavku laboratorijske opreme za proizvodnju meda

Word dokument.

Objavljen: 4. mart 2016.

Krajnji rok: 4. april 2016.

Ugovoreno: “LABENA” D.O.O. (Srbija)


10. februar 2016.

Naslov: Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku zavjesa za Agenciju za plaćanje

Word dokument.

Objavljen: 10. februar 2016.

Krajnji rok: 17. februar 2016.

Ugovoreno: “ALUPROMET” D.O.O. (Crna Gora)


9. februar 2016.

Naslov: Ponuda za stampanje materijala IPARD like II grantovi

Word dokument.

Objavljen: 9. februar 2016.

Krajnji rok: 16. februar 2016.

Ugovoreno: “PRO FILE” D.O.O. (Crna Gora)


12. januar 2016.

Naslov: Oglas za nabavku laboratorijske opreme

Word dokument.

Objavljen: 12. januar 2016.

Krajnji rok: 9. februar 2016.

Ugovoreno: Lot 1 “LABENA” D.O.O. (Srbija) i Lot 2 “SUPERLAB” D.O.O. (Srbija)


11. decembar 2015.

Naslov: Oglas za nabavku tri vozila za Agenciju za placanje

Word dokument.

Objavljen: 11. decembar 2015.

Krajnji rok: 12. januar 2016.

Ugovoreno: “OSMANAGIĆ CO” D.O.O. (Crna Gora)


30. oktobar 2015.

Naslov: Oglas za softver za racunovodstvo za Agenciju za placanje

Word dokument.

Objavljen: 30. oktobar 2015.

Krajnji rok: 11. decembar 2015.

Ugovoreno: “IN2” D.O.O. (Hrvatska)


22. oktobar 2015.

Naslov: Poziv za dostavljanje ponude za nabavku IT opreme za Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Savjetodavnu sluzbu, Agenciju za placanje i Granicno-inspekcijsko mjesto u Baru

Word document.

Objavljen: 22. oktobar 2015.

Krajnji rok: 12. novembar 2015.

Ugovoreno: Lot 1 “DIGIT MONTENEGRO” D.O.O. (Crna Gora) i Lot 2 “KASTEX” D.O.O. (Crna Gora)


13. oktobar 2015.

Naslov: Oglas za nabavku namjestaja za Agenciju za placanja 

Word document.

Objavljen: 13. oktobar 2015.

Krajnji rok: 10. novembar 2015.

Ugovoreno: Konzorcijum “Was-design”/”Atlas oprema” D.O.O. (Crna Gora)


29. avgust 2015.

Naslov: Oglas za IT konsultanta u okviru MIDAS kancelarije

Word document.

Objavljen: 29. avgust 2015.

Krajnji rok: 14. septembar 2015.

Ugovoreno: g-đa Mirjana Lekić (Crna Gora)


6. april 2015.

Naslov: Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku IT opreme za Veterinarsku upravu

Word dokument.

Objavljen: 6. april 2015.

Krajnji rok: 24. april 2015.

Stanje: "Core IT" D.O.O. (Crna Gora)  


4. mart 2015.

Naslov: Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku namještaja za Granično-inspekcijsko mjesto za veterinarske i fitosanitarne proizvode (BIP) u Luci Bar

Word dokument.

Techical specification with drawings.

Objavljen: 4. mart 2015.

Krajnji rok: 25. mart 2015.

Ugovoreno: “WAS IMPEX“ D.O.O. (Crna Gora) 


23. februar 2015.

Naslov: Oglas za konsultanta za biznis plan

Word dokument.

Objavljen: 23. februar 2015.

Krajnji rok: 9. mart 2015.

Ugovoreno: g-din Davor Ćorić, (Crna Gora)


18. februar 2015.

Naslov: Oglas za konsultanta za akcioni plan za uspostavljanje Agencije za plaćanje u Crnoj Gori

Word dokument.

Objavljen: 18. februar 2015.

Krajnji rok: 4. mart 2015.

Ugovoreno: g-din Zdravko Tušek (Hrvatska)


30. decembar 2014.

Naslov: Oglas za nabavku IT opreme za Agenciju za placanje

Word dokument.

Objavljen: 30. decembar 2014.

Krajnji rok: 29. januar 2015.

Ugovoreno: Konzorcijum „DIGIT MONTENEGRO“/“ČIKOM“ D.O.O. (Crna Gora)


25. decembar 2014.

Naslov: Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku IT opreme za Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Savjetodavnu sluzbu i Jedinicu za tehnicku podrsku

Word dokument.

Objavljen: 25. decembar 2014.

Krajnji rok: 23. januar 2015.

Ugovoreno: "DIGIT MONTENEGRO" D.O.O. (Crna Gora)


8. decembar 2014.

Naslov: Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku opreme za Granično-inspekcijsko mjesto za veterinarske i fitosanitarne proizvode (BIP) u Luci Bar


Word dokument
.

Objavljen:
 8. decembar 2014.

Krajnji rok: 
22. decembar 2014.

Ugovoreno: "SUPERLAB" D.O.O. (Srbija)


27. novembar 2014.

Naslov: Poziv za dostavljanje ponuda za štampanje materijala za IPARD-like (poziv za grantove)

Word dokument.

Objavljen: 27. novembar 2014.

Krajnji rok: 5. decembar 2014.

Ugovoreno: "PRO FILE" D.O.O. (Crna Gora)


14. novembar 2014.

Naslov: Poziv za dostavljanje ponuda za radove na zgradi Agencije za plaćanje

Word dokument.

Objavljen: 14. novembar 2014.

Krajnji rok: 12. decembar 2014.

Ugovoreno: Konzorcijum “BOMBETON” D.O.O./”TELEMONT” D.O.O./”M-ENERGO INŽENJERING” D.O.O. (Crna Gora)


31. oktobar 2014.

Naslov: Oglas za ex-ante evaluaciju IPARD II Programa 2014-2020

Word document.
 
Objavljen: 31. oktobra 2014.

Krajnji rok: 14. novembar 2014.

Ugovoreno: "AGROTEC SpA"(Italija)


31. oktobar 2014.

Naslov: Oglas za arhitektu - MIDAS kancelarija

Word document.
 
Objavljen: 31. oktobra 2014.

Krajnji rok: 14. novembar 2014.

Ugovoreno: g-din Goran Mijajlović (Crna Gora)


7. oktobar 2014.

Naslov: Oglas za socio-ekonomsko istraživanje MIDAS grantovi

Word document.

Objavljen: 7. oktobra 2014.

Krajnji rok: 21. oktobar 2014.

Ugovoreno: “CEED Consulting” D.O.O. (Crna Gora)


18. septembar 2014.

Naslov: Oglas za konsultanta za Monteorganicu

Word document.

Objavljen: 18. septembra 2014.

Krajnji rok: 2. oktobar 2014.

Ugovoreno: g-đa Ana Bilandžija (Hrvatska)


15. septembar 2014.

Naslov: Oglas za GEF konsultanta

Word document.

Objavljen: 15. septembra 2014.

Krajnji rok: 29. septembar 2014.

Ugovoreno: g-din Aleksandar Nacev (Makedonija)


11. avgust 2014.

Naslov: Oglas za IT konsultanta za registre u Agenciji za plaćanje

Word dokument

Objavljen: 11. avgusta 2014.

Krajnji rok: 8. septembar 2014.

Ugovoreno: g-din Boris Leukert (Njemačka)


20. mart 2014.

Naslov: Poziv za dostavljanje ponuda za registar poljoprivrednih gazdinstava

Word dokument.

Objavljen: 20. mart 2014.

Krajnji rok: 5. maj 2014.

Ugovoreno: “SINERGISE” D.O.O. (Slovenia)


5. mart 2014. godine

Naslov: Ponovljeni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku IT opreme za Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja za Lot2 (foto kamera)

Word dokument
.

Objavljen:
 5. mart 2014.

Krajnji rok: 12. mart 2014. 

Ugovoreno: “JUGODATA” D.O.O.  (Crna Gora)

Imajući u vidu da se pozivom od 06.02.2014 godine nisu ispunili proceduralni uslovi za dodjelu ugovora za nabavku IT opreme za Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja za Lot2 (foto kamera), ref.br. MNE-MIDAS-7716-SH-G-14-2.1.a.9.1.2, poziv za dostavljanje ponuda za navedenu nabavku je i ponovo objavljen.
Sve ponude dostavljene po prvom pozivu su nevažeće i moraju se dostaviti nove u skladu sa pozivom i formom dokumentacije (word dokument).

Ostali uslovi i procedure su navedene ispod u prethodno objavljenom pozivu od 6. februara, s tim što se ponude po ovom ponovljenom pozivu moraju dostaviti do roka naznačenog u pozivu (srijeda,12. mart 2014.,15,00 časova).


13. februar 2014.

Naslov: Oglas za izbor konsultanta za projektovanje i vršenje supervizije nad radovima na rekonstrukciji IPARD Agencije za plaćanje

Pdf document.

Objavljen: 13. februar 2014.

Krajnji rok: 27. februar 2014.

Ugovoreno: “ING-INVEST” D.O.O. (Crna Gora)


6. februar 2014.

Naslov: Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku IT opreme za Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Word dokument.

Objavljen: 6. februar 2014.
Krajnji rok: 3. mart 2014.
Ugovoreno: “ČIKOM” D.O.O (Crna Gora) 
Imajući u vidu da se pozivom od 21.01.2014. godine nisu ispunili proceduralni uslovi za dodjelu ugovora za nabavku IT opreme za Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, ref.br. MNE-MIDAS-7716-SH-G-14-2.1.a.9.1.2, poziv za dostavljanje ponuda je ponovo otvoren. Osnovna izmjena u odnosu na prethodnu dokumentaciju je podjela nabavke u dva Lota, Lot#1 nabavka IT opreme (PC workstation, laptop, stampač, video projektor), kao i Lot#2  nabavka kamere.
Sve ponude dostavljene po prvom pozivu su nevažeće i moraju se dostaviti nove u skladu sa pozivom i formom dokumentacije (word dokument).

Ukoliko ste zainteresovani za dostavljanje ponuda, potrebno je Poziv za dostavljanje ponuda - ITQ (word document) popuniti i dostaviti ponudu u kancelariji Jedinice za tehničku podršku – TSU u Podgorici (Jovana Tomaševića bb-Stara zgrada Vlade, 81000 Podgorica) u koverti, navodeći naziv tendera i referentni broj i naziv ponuđača, ili putem e-maila kao skenirani, potpisani, pečatirani PDF dokument, navodeći u Subject liniji referentni broj nabavke (MNE-MIDAS-7716-SH-G-14-2.1.a.9.1.2), do roka naznačenog u pozivu (ponedeljak, 3. mart 2014, 15.00 časova).

U tabeli u Prilogu 1 (Attachment 1) potrebno je navesti koji model za traženi proizvod se nudi, kao tehničku specifikaciju ponuđenog modela sa svim traženim stavkama.
Takođe, neophodno je priložiti kataloge i ostalu zahtijevanu dokumentaciju kojom će se potvrditi da ponuđeni model opreme ispunjava zahtjeve Kupca.

Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za specifikaciju ili procedure nabavke, možete kontaktirati Jedinicu za tehničku podršku – (TSU):

[email protected]
Ul. Jovana Tomasevica bb. kancelarija br. 48
81000 Podgorica
Montenegro
Tel +382 20 201 695  
Fax +382 20 201 698

13. januar 2014.

Naslov: Tehnička podrška za stvaranje zakonodavnog okvira i administrativne i tehničke izgradnje kapaciteta za upravljanje životinjskim nus-proizvodima

Pdf dokument.

Objavljen: 13. januar 2014.

Krajnji rok: 27. januar 2014.

Ugovoreno: g-din Tijmen van de Vuurst (Holandija)


24. avgust 2013.

Naslov: Oglas za rad na sektorskim analizama za Strategiju razvoja poljoprivrede 2014 – 2020

Pdf dokument.

Objavljen: 24. avgust 2013.

Krajnji rok: 9. oktobar 2013.

Ugovoreno: Konzorcijum MICRO PROJEKT D.O.O. Podgorica (Crna Gora) / MICRO PROJEKT D.O.O. Split (Hrvatska)/ CEED Consulting d.o.o. (Crna Gora)


8. avgust 2013.

Naslov: Oglas za radove za BIP Bar

Pdf dokument.

Objavljen: 8. avgust 2013.

Krajnji rok: 19. septembar 2013.

Ugovoreno: Konzorcijum “BAST” D.O.O. /”AG INFOPLAN” D.O.O. (Crna Gora)


3. avgust 2013.

Naslov: Oglas za konsultanta za nadzor za BIP Bar

Pdf dokument.

Objavljen: 3. avgust 2013.

Krajnji rok: 19. avgust 2013.

Ugovoreno: Konzorcijum “NIK COM” D.O.O. /”BREZNA MONT” D.O.O./”B&S METAL” D.O.O. (Crna Gora)


12. jul 2013.

Naslov: Oglas za Tehničku podršku o uspostavljanju kriterijuma za kategorizaciju objekata za proizvodnju hrane, identifikovanju prioriteta i podizanju svijesti o unapređenju poslovanja u ovoj oblasti u Crnoj gori, u skladu sa standardima EU

Pdf dokument.

Objavljen: 12. jul 2013.

Krajnji rok: 26. jul 2013.

Ugovoreno: g-din Alberto Mancuso (Italija)


28. jun 2013.

Naslov: Oglas za štampanje materijala - Kodeks Dobre poljoprivredne prakse (GAP kod) za Crnu Goru

Pdf dokument.

Objavljen: 28. jun 2013.

Krajnji rok: 12. jul 2013.

Ugovoreno: “IVPE” D.O.O (Crna Gora)


19. jun 2013.

Naslov: Oglas za tehničku podršku za akreditaciju IPARD agencije


Pdf dokument
.


Objavljen:
 19. jun 2013.

Krajnji rok:
 03. jul 2013.

Ugovoreno: KPMG HRVATSKA D.O.O.


18 jun 2013.

Naslov: Oglas za angažovanje individualnog konsultanta za tehnička tijela u okviru IPARD programa


Pdf dokument
.


Objavljen:
 18. jun 2013.

Krajnji rok:
 02. jul 2013.
Ugovoreno: g-đa Maja Brajovik (Makedonija)


Naslov: Poziv za dostavljanje ponuda za nabavnku IT opreme za Ministarstvo poljoprivrede i službe/MIDAS projekat

Word document.

Objavljen: 2. novembar 2012.

Krajnji rok: 16.novembar 2012.

Ugovoreno: Lot1 GRIFON D.O.O. (Podgorica, Crna Gora) i  Lot2 GPS CENTAR CRNA GORA D.O.O. (Podgorica, Crna Gora)

U skladu sa tim u word dokumentu imate zahtjev i formu ‘’ITQ’ koju, ukoliko ste zainteresovani, treba da popunite i dostavite u kancelariju Jedinice za tehničku podršku – TSU u Podgorici (Stara zgrada Vlade, Jovana Tomasevica bb, kancelarija br 48, prizemlje) do roka naznacenog u zahtjevu (petak, 16.11.2012 do 17.00 casova).  
Ponudu možete dostaviti i putem maila, a i tom slučaju takođe koristiti formu iz priloga, poslati je skeniranu sa pečatom i potpisom u PDF-u, a u subjektu navesti:
Ponuda za: MNE-MIDAS-7716- SH-G-12-1.2.14.1/2.1.a.9.1./ 2.1.b.5.a

Napominjemo da ponude možete dostaviti za jedan ili oba Lota iz ITQ. Svaki lot će se evaluirati i ugovori će biti zasebno dodijeljeni  firmi (firmama) koja ponudi najnižu cijenu za svaki Lot.

U tabeli u Prilogu 1 (Attachment 1) treba da navedete model koji nudite i tehničku specifikaciju ponuđenog modela za sve potrebne stavke sa planom isporuke.
Ukoliko imate pitanja ili su vam potrebna dodatna pojasnjenja, možete kontaktirati Kancelariju za tehničku podršku TSU, Sektor za nabavku:
[email protected]
Ul. Jovana Tomasevica bb. kancelarija br. 48
81000 Podgorica
Montenegro
Tel +382 20 201 695
Fax +382 20 201 698


Naslov: Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku laboratorijske opreme za laboratoriju Institut za biologiju mora Kotor

Word dokument.

Objavljen: 25. septembar 2012.

Krajnji rok: 16. oktobar 2012.

Ugovoreno: Urion d.o.o. (Podgorica, Montenegro)

U skladu sa tim u word dokumentu imate zahtjev i formu ‘’ITQ’’  koju, ukoliko ste zainteresovani, treba da popunite i dostavite u kancelariju Jedinice za tehnicku podrsku-TSU u Podgorici
(Stara zgrada Vlade, Jovana Tomasevica bb, kancelarija br 48, prizemlje) do roka naznacenog u zahtjevu (utorak, 09.10.2012 do 17.00 casova).

Ponudu mozete dostaviti i putem mejla, a i u tom slucaju takodje koristiti formu iz priloga, poslati je skeniranu sa pečatom i potpisom u PDF-u, a u subjektu navesti:
Ponuda za: MIDAS 2.3.4.1.a ili čitav referentni broj MNE-MIDAS-7716- SH-G-12-2.3.4.1

*Tehnička specifikacija sa detaljnim opisom potrebne opreme, se nalazi na strani 17 u ITQ dokumentu u prilogu.
 U ITQ dokumentu na strani 7 se nalazi forma ponude (u koju unosite ukupnu cijenu Vase ponude)  i nju mozete dostaviti i na memorandumu Vaše firme.

 Na stranama od 8 do 14 u postojece kolone unesite jedinicne cijene po stavkama i ukupnu cijenu za tu stavku.

 Ugovor na strani 4. je sastavni dio ITQ dokumenta i šalje se ponudjačima da bi se unaprijed upoznali sa bitnim detaljima  i uslovima nabavke.

Ukoliko imate pitanja ili su Vam potrebna dodatna pojasnjenja, možete kontaktirati Kancelariju za tehničku podršku TSU, Sektor za nabavku:

[email protected]
Ul. Jovana Tomasevica bb. kancelarija br. 48
81000 Podgorica
Montenegro
Tel +382 20 201 695
Fax +382 20 201 698


Naslov: Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku namještaja za laboratoriju Institut za biologiju mora Kotor

Word dokument.

Objavljen: 24. septembar 2012.

Krajnji rok: 8. oktobar 2012.

Ugovoreno: WAS-IMPEX D.O.O. (Podgorica, Crna Gora)

U skladu sa tim u word dokumentu imate zahtjev i formu ‘’ITQ’’  koju, ukoliko ste zainteresovani, treba da popunite i dostavite u kancelariju Jedinice za tehnicku podrsku-TSU u Podgorici
(Stara zgrada Vlade, Jovana Tomasevica bb, kancelarija br 48, prizemlje) do roka naznacenog u zahtjevu (ponedeljak, 08.10.2012 do 17.00 casova).

Ponudu mozete dostaviti i putem mejla, a i u tom slucaju takodje koristiti formu iz priloga, poslati je skeniranu sa pečatom i potpisom u PDF-u, a u subjektu navesti:
Ponuda za: MIDAS 2.3.4.1.a ili čitav referentni broj MNE-MIDAS-7716- SH-G-12-2.3.4.1.a

*Tehnička specifikacija sa detaljnim opisom potrebne opreme, se nalazi na strani 16 u ITQ dokumentu u prilogu.
 U ITQ dokumentu na strani 7 se nalazi forma ponude (u koju unosite ukupnu cijenu Vase ponude)  i nju mozete dostaviti i na memorandumu Vaše firme.

 Na stranama od 8 do 13 u postojece kolone unesite jedinicne cijene po stavkama i ukupnu cijenu za tu stavku.

 Ugovor na strani 4. je sastavni dio ITQ dokumenta i šalje se ponudjačima da bi se unaprijed upoznali sa bitnim detaljima  i uslovima nabavke.

Ukoliko imate pitanja ili su Vam potrebna dodatna pojasnjenja, možete kontaktirati Kancelariju za tehničku podršku TSU, Sektor za nabavku:

[email protected]
Ul. Jovana Tomasevica bb. kancelarija br. 48
81000 Podgorica
Montenegro
Tel +382 20 201 695
Fax +382 20 201 698


Naslov: Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku vozila za Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Savjetodavne službe

Pdf dokument.

Objavljen: 28. avgust 2012.

Krajnji rok: 9. oktobar 2012.

Ugovoreno: Osmanagić Co d.o.o. (Nikšić)


Naslov: Oglas za socijalno istrazivanje MIDAS grantovi

Pdf dokument.

Objavljen: 28. avgust 2012.

Krajnji rok: 18. septembar 2012.

Ugovoreno: CEED Consulting LTD (Podgorica, Crna Gora)


Naslov: Oglas za Specijalistu za mjere zastitne zivotne sredine i za socijalne aspekte (Part time)

Pdf dokument.

Objavljen: 14. septembar 2011.

Krajnji rok: 28. septembar 2011.

Ugovoreno: Ugovoreno: g-din Aleksandar Duborija (Crna Gora)


Naslov: Oglas za Iskazivanje interesovanja za nacionalnu arhitektonsku i gradjevinsku konsultantsku firmu
(Inspekcijsko carinsko mjesto za veterinarske i fitosanitarne proizvode – Luka Bar)

Pdf document.

Objavljen: 23. jul 2011.

Krajnji rok: 25. avgust 2011.

Ugovoreno:JV Kov Atelje (Niksic, CG)


Naslov: Poziv za ucestvovanje na tenderu za gradjevinske radove na Institutu za biologiju mora u Kotoru

Pdf document.

Objavljen: 6. april 2011.

Krajnji rok: 4. jun 2011.

Ugovoreno: Fidija d.o.o. (Podgorica, CG)


Naslov: Oglas za međunarodnog konsultanta za izradu it strategije za MPRR

Pdf document.

Objavljen: 17. februar 2011.

Krajnji rok: 9. mart 2011.

Ugovoreno: g-din Ales Krisper (Slovenija)


Naslov: Oglas za medjunarodnog konsultanta za izradu registra farmi (poljoprivrednih gazdinstava)

Pdf dokument.

Objavljen: 16. februar 2011.

Krajnji rok: 8. mart 2011.

Ugovoreno: g-din Ales Krisper (Slovenija)


Naslov: Oglas za medjunarodnu expertizu za pripremu fizibiliti studije za neskodljivo uklanjanje zivotinjskih ostataka

Pdf dokument.

Objavljen: 27. decembar 2010.

Krajnji rok: 31. januar 2011.

Ugovoreno: Enavigo Consult a/s (Danska)


Naslov: Oglas za specijalistu za monitoring i evaluaciju

Pdf dokument.

Objavljen: 16. novembar 2010.

Krajnji rok: 17. decembar 2010.

Ugovoreno: g-đa Marija Klikovac (Crna Gora)


Naslov: Poziv za dostavljanje ponuda laboratorijska oprema za Veterinarsku laboratoriju

Pdf dokument.

Objavljen: 5. novembar 2010.

Krajnji rok: 20. decembar 2010.

Ugovoreno: Globe Corporation (Holandija)


Naslov: Oglas za Specijalistu za mjere zastitne zivotne sredine i za socijalne aspekte (Part time)

Pdf dokument.

Objavljen: 20. oktobar 2010.

Krajnji rok: 5. novembar 2010.

Ugovoreno: g-đa Marina Marković (Crna Gora)


Naslov: Oglas za medjunarodnu expertizu za Experta za agroekoloske mjere zastite zivotne sredine za savjetodavne sluzbe

Pdf dokument.

Objavljen: 7. oktobar 2010.

Krajnji rok: 29. oktobar 2010.

Ugovoreno: G.dja Vyara Stefanova (Bugarska)


Naslov: Poziv za dostavljanje ponuda - Nabavka 16 putničkih vozila

Pdf dokument.

Objavljen: 24. septembar 2010.

Krajnji rok: 5. novembar 2010.

Ugovoreno: Osmanagic Co doo


Naslov: Oglas za Experta za Dobru poljoprivrednu praksu GAP za savjetodavne sluzbe

Pdf dokument.

Objavljen: 1. septembar 2010.

Krajnji rok: 24. septembar 2010.

Ugovoreno: Mr Steve Goss (UK)


Naslov: Oglas za medjunarodnog Expert za izradu fizibiliti studije i biznis plana za veterinarske i fitosanitarne granicne inspekcijske prelaze u Crnoj Gori

Pdf dokument.

Objavljen: 2. jul 2010.

Krajnji rok: 16. jul 2010.

Ugovoreno: g.din Bozo Zakrajsek (Slovenija)


Naslov: Oglas za Medjunarodnog experta za izradu Biznis plana za Dijagnosticku veterinarsku laboratoriju Podgorica

Pdf dokument.

Objavljen: 1. jun 2010.

Krajnji rok: 14. jun 2010.

Ugovoreno: g.din Ivancho Naletoski (Makedonija)


Naslov: Oglas za Nacionalnog experta arhitektu ili gradjevinskog inzenjera

Pdf dokument.

Objavljen: 18. mart 2010.

Krajnji rok: 2. april 2010.

Ugovoreno: g.din Kosto Vukalovic (Niksic, Mne)


Naslov: Oglas za Medjunarodnog experta za Post popisno istrazivanje za uzorke i expertize na Popisu u poljoprivredi Crna Gora 2010

Pdf dokument.

Objavljen: 29. decembar 2009.

Krajnji rok: 12. januar 2010.

Ugovoreno: g.din Bruno Massoli (Italy)


Naslov: Oglas za Medjunarodnog konsultanta za potrebe MPSV na polju institucionalnog razvoja I menadzmena ljudskih resursa Sistematizacija

Pdf dokument.

Objavljen: 15. decembar 2009.

Krajnji rok: 29. decembar 2009.

Ugovoreno: g.din Steve Goss (UK)